Bílý kodex

Základní pravidla:

  1. Ohled na jiné - každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
  2. Přiměřená rychlost a chování - každý lyžař musí dodržovat rychlost v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
  3. Volba směru - lyžař, který má možnost volit směr, musí jet tak, aby se vyhnul srážce s lyžařem pohybujícím se před ním.
  4. Předjíždění - předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možné zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
  5. Přejíždění svahu a křížení cesty - lyžař, který vjíždí na sjezdovku anebo přejíždí lyžařskou trať, musí věnovat pozornost všemu před, i za sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí pro svou osobu i jiné. Stejně tak je třeba se chovat po každé zastávce.
  6. Zastávka - lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné, na frekventovaných místech sjezdovek, na přejezdech a místech, která nedovolují dobrou viditelnost. V případě se lyžař musí na trati co nejrychleji zvednout. Stát může na okraji sjezdovky.
  7. Stoupání - lyžař, který stoupá po trati, musí postupovat pouze po kraji sjezdovky. Totéž platí i v případě chůze dolů.
  8. Respektování signalizace - všichni lyžaři musí respektovat značení na sjezdových tratích.
  9. V případě nehody - v případě nehody je každý povinen poskytnout první pomoc.
  10. Identifikace - každý, ať účastník nehody nebo svědek, je povinen poskytnout základní údaje o své osobě.
 
Umístěno na serveru fy ZEAL Hranice s. r. o.